Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Τα νέα δεδομέναΠαρουσίαση του κ. Πρασσά Βασίλειου, Εμπορικού Διευθυντή της Epsilon Net.
Ομιλητής: κ. Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός ελεγκτής, μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα Ε.Λ.Π., ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. ενώ ανέπτυξε τις νέες έννοιες που προστίθενται στην καθημερινότητα όλων μας με την εφαρμογή του Ν.4308/2014.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Τα νέα δεδομένα - Μέρος Α'

 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Τα νέα δεδομένα - Μέρος B'

 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Τα νέα δεδομένα - Μέρος Γ'