EPSILONNET BUSINESS UNIT 

Epsilonnet Business Unit

Βίντεο παρουσίασης Epsilonnet Business Unit

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 • Πλήρης Εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων.
  ΑΠΟΘΗΚΗ:
 • Διαχείριση ενός αποθηκευτικού χώρου
 • Είδη - Αποθέματα - Φωτογραφίες ειδών
 • Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφής ειδών
 • Ταξινομήσεις ειδών
 • Έλεγχος υπολοίπων ειδών
 • Όρια ασφάλειας ειδών
 • Διαχείριση Bar code
 • Set ειδών
 • Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ.
 • Ετικετογράφος ειδών
    
   ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
 • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος πωλήσεων
 • Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη
 • Παραγγελιοληψία
 • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων
 • Διαχείριση πελατών - χρεωστών
 • Διαχείριση πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση δόσεων
 • Τιμοκατάλογος λιανικής
 • Τιμοκατάλογος χονδρικής
 • Παρακολούθηση Tax-Free

Βίντεο παρουσίασης προγράμματος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δείτε τα νέα δεδομένα για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα πατώντας ΕΔΩ