Σύνδεση με το Internet 
Εγκατάσταση Σύνδεσης Internet:
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την τοποθέτηση και ρύθμιση του απαραίτητου εξοπλισμού και την σύνδεση ενός ΗΥ στο Internet.