Επίλυση προβλημάτων software


 • Εγκατάσταση προγραμμάτων.
 • Εγκατάσταση ομάδας δωρεάν προγραμμάτων basic που περιλαμβάνει:
 1. Acrobat Reader
 2. WinRar
 3. Drivers
 4. Office 2007 (Trial)
 5. Antivir
 6. WinCMD
 7. Team Viewer
 8. Nero Express
 • Εγκατάσταση ομάδας δωρεάν προγραμμάτων advanced που περιλαμβάνει:
 1. Acrobat Reader
 2. WinRar
 3. Drivers
 4. Office 2007 (Trial)
 5. Antivir
 6. WinCMD
 7. Team Viewer
 8. Nero Express
 9. Firefox (+Add-ons)
 10. VLC Player
 11. CCleaner
 12. Spybot
 13. Malware Bytes
 14. Windows Live
 15. Skype
 16. .net Framework
 17. Internet Explorer 8 ή 9
 • Καθαρισμός του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας από Ιούς Εγκατάσταση προγράμματος antivirus.