Επίλυση προβλήματος HardwareΗ υπηρεσία περιλαμβάνει την επισκευή βλάβης hardware του υπολογιστή σας, την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού, τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του. Η υπηρεσία καλύπτει μόνο μία από τις παρακάτω επισκευές:

  • Αντικατάσταση Μητρικής Πλακέτας
  • Αντικατάσταση Επεξεργαστή
  • Αντικατάσταση Κάρτας Γραφικών
  • Αντικατάσταση Μνήμης
  • Αντικατάσταση Οπτικού Μέσου
  • Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
  • Αντικατάσταση Τροφοδοτικού
  • Αντικατάσταση Κουτιού Καθαρισμό
  • Επανατοποθέτηση Εξαρτημάτων