Δημιουργία Ασύρματου Δικτύου•Δημιουργία ασύρματου δικτύου κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον δικτυακό εξοπλισμό. •Θωράκιση του ασύρματου δικτύου από ανεπιθύμητους εισβολείς. •Σύνδεση 2 ή περισσότερων υπολογιστών μεταξύ τους και με το Internet μέσο του ασύρματου δικτύου. •Εγκατάσταση καρτών δικτύου και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού(router,switch, κτλ) •Ρύθμιση του δικτύου, διαμοιρασμός της σύνδεσης του Internet, εκτυπωτών και αρχείων.