Αντίγραφα Ασφαλείας - ΕπαναφοράΑνάλογα με την περίπτωση, μπορεί να γίνει:

  • Μεταφορά αρχείων από τον παλιό στον νέο σας υπολογιστή.
  • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε εξωτερικό μέσο και παράδοσή τους στον πελάτη.
  • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του σε νέο σύστημα(π.χ. μετά από Format).