Επικαιρότητα


5 October, 2015 - 00:00
Συνοπτική περιγραφή:

Έναρξη υποβολής προσφορών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης" με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, στο τεύχος του Διαγωνισμού που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.

Είδος: Ανακοίνωση

29 September, 2015 - 00:00
Συνοπτική περιγραφή:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων σχεδιασμού δράσης (action planning networks) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος URBACT III.

Είδος: Ανακοίνωση

15 September, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριθείσα από τον Υπουργό Οκονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκη, η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Είδος: Ανακοίνωση

10 September, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020. Έχουν ήδη εγκριθεί για την περίοδο 2014-2020 το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος, το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Αλβανία και το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Είδος: Ανακοίνωση

3 September, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, παραχώρησε  συνέντευξη στους εκπροσώπους του Τύπου. Ακολουθούν τα βασικά σημεία της παρέμβασής του για το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

27 August, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αμέσως μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000.000 ευρώ και με αριθμό ωφελούμενων έως 10.000 άτομα/επιχειρήσεις.

Είδος: Ανακοίνωση

25 August, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Πρόκειται για την τρίτη Δημόσια Πρόσκληση που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και αφορά στην απασχόληση 19.101 ανέργων σε Δημόσιους (Επιβλέποντες) φορείς.  

Είδος: Ανακοίνωση

5 August, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Η παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνει αναλυτικά την πραγματική κατάσταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και παράλληλα περιγράφει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Υπουργείου Οικονομίας, τόσο για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Είδος: Ανακοίνωση

2 August, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο: «Προμήθεια Λογισμικού και παραχή υπηρεσιών εγκατάστασης».

Είδος: Ανακοίνωση

30 July, 2015 - 23:00
Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού».

Είδος: Ανακοίνωση