Οδηγός Εταιρικής Ταυτότητας


 • 18 March 2019
Περιγραφή έργου

Ο Οδηγός Εταιρικής Ταυτότητας (Corporate Identity) είναι ένα σύνολο από κανόνες που πηγαίνουν πακέτο με την ορθή χρήση του λογοτύπου της εταιρείας. Τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από ένα πολυσέλιδο έγγραφο το οποίο παραδίδεται στην εταιρεία-πελάτη μετά τη σχεδίαση του λογοτύπου. Βάσει του Οδηγού Εταιρικής Ταυτότητας υλοποιούνται όλες οι περαιτέρω εφαρμογές:

 • Έντυπα
 • Ταμπέλες
 • Ιστοσελίδες
 • News Letters
 • Banners

Στόχοι Οδηγού Εταιρικής Ταυτότητας

Ο σκοπός του τυποποιημένου συστήματος εταιρικής ταυτότητας είναι η προβολή της εταιρείας μέσω μιας εύκολα αναγνωρίσιμης και θετικής δημόσιας εικόνας. Είναι το επίσημο έγγραφο αναφοράς και προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για οποιονδήποτε συντάσσει, διορθώνει ή σχεδιάζει έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλου είδους εκδόσεις. Μία εταιρεία που χρησιμοποιεί έναν οδηγό εταιρικής ταυτότητας διατηρεί μία ενιαία εικόνα σε κάθε επικοινωνία της και εστιάζει με συνέπεια στην φιλοσοφία της, απέναντι σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. 

 


 

Λογότυπο

Κάθε λογότυπο σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει ορισμένους επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι καλαίσθητο, σχεδιασμένο άρτια και απόλυτα κατανοητό. Το χρώμα, η γραμματοσειρά και ο έξυπνος σχεδιασμός αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες που συντελούν σε αυτό αποτέλεσμα. 

 1. Το λογότυπο ταυτίζεται άμεσα με την επιχείρηση. Δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό και στην ουσία αποτελεί τη σφράγιδα της.
 2. Αποτυπώνει και μεταφέρει το ιδιαίτερο επαγγελματικό προφίλ της επιχείρησης και την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. 
 3. Η βασική λειτουργία του είναι να εντυπώνεται άμεσα στη μνήμη, να αναγνωρίζεται εύκολα και να προσελκύει πελάτες. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 • Skills
  • Design
  • Communication
  • Branding