Πλεύρη Γεωργία

Presales and Support


Εργάζεται στην Έψιλον Πληροφορική από τον Φεβρουάριο του 2015.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.Sc. in Information Systems) του ίδιου πανεπιστημίου.

Σήμερα απασχολείται στο τμήμα πωλήσεων και υποστήριξης λογισμικού της Έψιλον Πληροφορικής. 


Γνώση
Προϊόντων
96%
Άμεση
Εξυπηρέτηση
95%
Προληπτική
Αντίληψη
93%
Στρατηγική
Δεξιότητα
95%