ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008


Ημερομηνία: 
31 Δεκεμβρίου, 2015

H ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, πιστοποιήθηκε και κατά ISO 9001:2008

Έψιλον Πληροφορική ISO 9001:2008