Η Έψιλον Πληροφορική συμμετέχει στο project Wider.


Ημερομηνία: 
4 Ιουνίου, 2014

Η Έψιλον Πληροφορική συμμετέχει στο έργο "WIDER – Green Growing of SMEs:Innovation and Development in the Energy Sector in the Mediterranean Area", την δεύτερη έκθεση καινοτομίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Civitanove Marche της Ιταλίας 5 -7 Ιουνίου 2014

Στο έργο συμμετέχουν 8 χώρες μέσα στην οποία είναι και η Ελλάδα.

Αυτές τις τρείς μέρες στην  InnovActors εκδήλωση: Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη, προβλέπει τη συμμετοχή των διαφόρων περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων φορέων καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητές, επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους, εμπειρογνώμονες, κλπ), εκτός από τη συμμετοχή κάποιων διακεκριμένων καλεσμένων, όπως η Ιταλός Υπουργός Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο εστειάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα μέριμνα για τις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού που επιθυμούν να ζουν ανεξάρτητα και να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Ο σκοπός της Έψιλον Πληροφορικής είναι η ανάδειξη της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών έτσι ώστε να εισχωρήσουν σε νέες αγορές.
Δείτε το προφίλ της Εψιλον Πληροφορικής εδώ.

 

 

 

 

 

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για το έργο Wider εδώ.